İnsan Kaynakları ve Personel Bordrolama Hizmeti

  • İstenilen kalite ve sayıda personel temin edilmesi.
  • Personel özlük dosyaları oluşturulması ve saklanması.
  • Brüt-net ücret, prim, fazla mesai, kesinti, vb. ile sigorta primi ve vergi hesaplamalarının yapılması.
  • Bordro zarflarının personele tebliğ edilmesi ve imzalatılması.
  • İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması.
  • Sosyal Güvenlik kurumuna verilmesi gereken bildirge ve belgelerin hazırlanması.
  • İşten ayrılan personelle ilgili olarak varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibraname, işten ayrılma bildirgesi vb. ekranların hazırlanması.
  • Ödenecek net ücretlerin ödeneceği bankalara bildirimlerin yapılması.
  • Bordrolama işlemlerine ilişkin raporlamaların yapılması.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır