Lojistik İşlemler

Öney Taşımacılık her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, kaynağından tüketiciye kadar olan tedarik zinciri içindeki her aşamanın en etkili ve verimli şekilde planlar, uygular, taşır, depolar ve kontrol altında tutar.Öney Taşımacılık sahip olduğu özmal araçlarını, mobil veri sistemleri teknolojisi ile uydu üzerinden takip ederek etkin şekilde yönetir. Modern teknolojik donanımı sayesinde müşterilerine internet üzerinden araçları eşzamanlı olarak izleme olanağı sunar.

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır